DEZE WEBSITE IS UNDER CONSTRUCTION

“VRIJETIJD KAN KRACHTIGER MULTIVITAMINE VAN DE SAMENLEVING WORDEN”

Merlijn Pietersma start eigen bedrijf om de essentie van vrijetijd scherper te stellen

Na tien jaar als strategie-adviseur bij Ginder in 's-Hertogenbosch maakt Merlijn Pietersma bekend dat hij begin 2024 zijn eigen bedrijf start. Met deze onderneming richt hij zich op het verder verkennen van de essentie van vrijetijd in een veranderende samenleving. Met zijn bedrijf wil Pietersma het belang vergroten van vrijetijd voor het levensgeluk van mensen. Inzichten die hij ontdekt, wil hij delen met geïnteresseerden via verschillende mediakanalen.

"Na jaren van klant- en projectgericht werken aan de toekomst van vrijetijdsbedrijven, beleid en bestemmingen, is het nu tijd voor een nieuw avontuur waarin ik wezenlijke vragen wil beantwoorden, zoals: wat maakt toerisme, recreatie en vrijetijd zo belangrijk voor mensen? En hoe kan het domein de mentale en fysieke gezondheid van onze samenleving nog meer boosten?" In deze zoektocht gaat Pietersma gebruikmaken van vrijdenkers buiten het vrijetijdsdomein, zoals een filosoof, historicus en psychiater. Vanuit hun gezichtsvelden wil hij trends in de samenleving identificeren en verfijnen naar het vrijetijdsdomein. “Op deze manier wil ik de essentie van vrijetijd voor mensen en de samenleving verder ontdekken. In mijn ogen is vrijetijd niet slechts toevallige resttijd in ons leven. Vrijetijdsbesteding is de multivitamine van ons jachtige leven; noodzakelijk om ons gezond en gelukkig te laten zijn. Daarom zou iedereen in Nederland bewuster met vrijetijd om moeten gaan."

Pietersma blijft verbonden aan Ginder als geassocieerd partner en aan de podcast over recreatie, toerisme en vrijetijd. Daarnaast is hij programmamanager vitale verblijfsrecreatie in Noord-Holland Noord.

Contact

Contact met Merlijn Pietersma: info@merlijnpietersma.nl. Telefoon: 06-81909921.

Inhoudelijke motivatie

Pietersma stelt dat wanneer we vrijetijdsbesteding zinvoller en bewuster invullen, we gelukkiger mensen worden: "Mijn streven is dat vrijetijd niet alleen de toevallige resttijd van ons leven is die achteloos aan ons voorbijglijdt. Vrijetijd kan ons leven nog meer voldoening geven en zelfs geluk toevoegen aan de samenleving. Vrijetijdsbesteding zie ik dan ook als spiegel van onze waarden en zoektocht naar betekenis in het leven. Door het uitdiepen van verschillende gezichtsvelden hoop ik nieuwe inzichten te vinden over vrijetijd. En die inzichten deel ik graag met de samenleving." Op basis hiervan kan de ‘relatief jonge’ vrijetijdssector evolueren en zich herpositioneren. Want de vraag naar recreatie en toerisme zal de komende jaren toenemen door bevolkingsgroei, vergrijzing en groeiend inkomend toerisme terwijl de ruimte hiervoor schaars is. Bovendien beïnvloeden technologische ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen ons vrijetijdsgedrag. Mogelijk vraagt dit een andere aanpak in het vrijetijdsdomein. Misschien leidt het zelfs tot een herdefinitie van artikel 22, lid 3 van de Nederlandse grondwet. Hierin staat dat de overheid voorwaarden schept voor culturele ontplooiing en vrijetijdsbesteding van mensen.